Ik zal mijn gemeente bouwen
Ik zal mijn gemeente bouwen
Dit boekje is een weergave van boodschappen die Stephen Kaung gesproken heeft op de Western Christian Conference in Juli 2004 in de USA. De spreektaal is in het orgineel zoveel mogelijk bewaard. De spreektaal is in deze vertaling enigszins aangepast, maar is zeker herkenbaar gebleven.
De Bijbelteksten zijn zonder uitzondering genomen uit de Herziene Statenvertaling (HSV).

Stephen Kaung werkte ook nauw samen met broeder T. Austin-Sparks tot diens dood in 1972. Zijn grote last is – en is altijd geweest – om broeders en zusters het belang van een plaatselijk getuigenis van het leven van Christus te doen zien en hen het belang voor te houden van de plaats die de gemeente inneemt in het eeuwig voornemen van God in Zijn Zoon Jezus Christus.

Stephen Kaung heeft vele van de geschriften van Watchman Nee vertaald, uitgegeven en zo beschikbaar gemaakt, via Christian Fellowship Publishers (Richmond, Virginia).
€ 0.00
×
De hemelse openbaring
De hemelse openbaring
Dit boekje is een weergave van boodschappen die Stephen Kaung gesproken heeft tijdens de eerste Northeast Christian Weekend Conference in oktber 1988 in de USA. De spreektaal is in het orgineel zoveel mogelijk bewaard. De spreektaal is in deze vertaling enigszins aangepast, maar is zeker herkenbaar gebleven.
De Bijbelteksten zijn zonder uitzondering genomen uit de Herziene Statenvertaling (HSV).
€ 0.00
×
De fakkel van het getuigenis
De fakkel van het getuigenis
De Fakkel van het getuigenis

Download pdf-versie

John Kennedy wil lering trekken uit zijn schets van de geschiedenis van de Gemeente vanaf de eerste tot aan het begin van de twintigste eeuw: hoe kan het getuigenis van Jezus Christus worden voortgezet tot de verwezenlijking van Gods einddoel: de be­vestiging van het eeuwige koningschap van Jezus Christus door middel van de Gemeente? Welke elementen kunnen leiden tot het verval dat door de eeuwen heen zo vaak heeft plaatsgevonden en bijna onontkoombaar lijkt? Vanuit een grote bezorgdheid over de verdeeldheid en doodsheid van Gods volk doet hij een oproep om terug te keren tot de basisprincipes van wat God bedoelt met de Gemeente in Zijn Woord en zo haar roeping te vervullen. Hij toont aan dat er door de geschiedenis heen steeds groepen christenen geweest zijn die, vaak onder zware vervolging, juist dat gedaan hebben en zo ‘de fakkel van het getuigenis’ doorgegeven hebben.

Download epub-versie

Of bekijk de inhoud
€ 0.00
×


Monsoon Daybreak
R.R. Rajamani
as told to Angus I. Kinnear

Verslag van Gods werk in India (alleen in het Engels).
€ 7.95
×